ד"ר מוצ'יק (מכס) הירשהורן

י. פ.


תמונתו של מוציק הירשהורן), צויירה על ידי עודד נתיבי

אחד מבניה הטובים והנאמנים של בוצ'אץ' היה ד"ר מרדכי קרניאל (או כפי שהכרנוהו כולנו, ד"ר מוציק הירשהורן). מעורב עם הבריות, הכיר את כולם וכולם הכירו אותו. בין כל הרופאים הצעירים בני זמנו היה הוא האחד אשר התחיל להתעניין בבית החולים בבוצ'אץ' ובאמת אחרי הסתלקותו של ד"ר נאכט מכהונתו עברה לידיו ההנהלה הרפואית של בית החולים. אם כי נדמה היה לפעמים למקבלים עזרה רפואית וכן להנהלת בית החולים שהתנהג שלא באדיבות יתירה, הרי לבסוף נוכחו תמיד לדעת שהצדק היה עמו ושעשה מה שעשה מתוך חוש האמת והמציאות.

מאמצים רבים השקיע ד"ר הירשהורן בפיתוח בית החולים והכניס בו כמה סידורים ושכלולים, שהעלוהו לרמה גבוהה עד שגם השלטונות הכירו בו והשתמשו בו בשעת הצורך. בעקביות וללא ליאות התמסר לפיתוח מוסד זה, שהיה אחד המפעלים הסוציאליים היפים שבעיר.

ד"ר הירשהורן היה איש עממי ואהב את המוני העם. רבים סיפרו כי בהיותו ברוסיה ובארצות אחרות, לפני עלותו ארצה, הרי בכל מקום אליו הגיע שאל לבני בוצ'אץ', התעניין בגורלם ועזר להם כמיטב יכולתו.

אחרי החורבן שעבר עליו אחרי הטלטולים והנדודים, יסד לו בית חדש ותקוות טובות זרחו לו.

האיש המוצק הזה, אשר רוחו לא נפלה עליו מעולם בכל מסיבות החיים - איננו עוד.

י. פ.