על דמויות אחדות בעירנו

ד.  נוימן

ברצוני לציין בשורות הללו שמותיהם של דמויות אצילות מעשרות השנים האחרונות, דור האחרון לחורבן בוצ'אץ'. הן מצטיינות בכך, שביסוד חייהם הונח העיקרון: "טוב תורה עם דרך ארץ". היום היה להם למסחר  והלילה לתורה. וכבר הזכרתי במקום אחר את ר' אשר, ר' ינאי ורבי איזיק, שלושה מעמודי התווך של בית המדרש הישן. ועליהם עלי להוסיף בעלי-בתים, מצניעי-לכת, מהם גם בעלי שם שחיברו ספרים, כמו ר' זאב פוהורילה (1) ר' אברהם ליבלין (2) וסתם בעלי תורה כמו ר' מנדל הורנשטיין, ר' מרדכי שפילברג (3), ר' יודל שפירא, אחי הבכור, ר' אברהם יונה נוימן (4) ר' שלום מרדכי צצ'קיס (5) ור' ליביש גלנצר (6) ועוד. כולם תלמידי חכמים, ש"שיחת חולין" שלהם הייתה מתובלת בדברי-תורה ודברי-אגדה. האחרון ב"האחרונים" הללו היה ר' חיים ויינרב שעמו נסתיימה השרשרת של חכמי בית המדרש בבוצ'אץ'. הוא נפטר בשנת תרצ"ט בגיל 76 שנה.

ד.  נוימן

הערות שוליים:

1.     ר' זאב פוהורילה היה בנקאי, וחיבר ספרים. ספר "חומת אנך" על התורה ושארית יהודה על ש"ס. (חזור)

2.    ר' אברהם ליבלין חיבר ספר, "פירוש על הרמב"ן" (חזור)

3.    ר' מרדכי שפילברג היה למדן מופלג ומתנגד קיצוני לרביים וחסידיהם עד יומו האחרון. נפטר בגיל 85 שנה (חזור)

4.    אביו של אירווינג ישראל נוימן מניוויארק, הידוע בתרומותיו להסתדרות העברית העולמית. (חזור)

5.    אביו של הסופר ש. י. עגנון (חזור)

6.    ר' לייביש גלנצר כיהן לעת זקנתו בתור "מוראה הוראה" ודיין בבוצ'אץ'. (חזור)