לזכרה של אימי היקרה
לאה הלפרן לבית פרץ הלד.
אני מקדיש את סיפור משפחתנו בתקופת השואה בעיר בוטשאטש פולין, לזכרה של אימי שעלתה איתי לארץ ב־1949 והיתה אתנו שנים רבות עד שנפטרה לפני שלוש שנים בגיל תשעים ושמונה. אימי היתה דמות דומיננטית בסיפור ההישרדות של המשפחה. כבת בכורה למשפחת הלד הייתה אשה יראת שמים, בעלת שכל ישר, שידעה לשקול ולהחליט נכון מה יש לעשות במקום ובזמן הנכון. .אני רוצה להדגיש שהרבה מאוד בזכות תושייתה ואומץ ליבה הצלחנו אנו השורדים, לעבור את שנות המלחמה הקשות.
יהי זכרה ברוך.

מרדכי הלפרן, בוטשאטש העיר מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, השורשים של משפחת הלד מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, משפחת שטרנברג (הסבתא הגדולה בלצ'י) מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, משפחת ברגר מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, הבית ברחוב הכנסייה 4 (Koscieina) מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, מלחמת העולם הראשונה מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, בית הכנסת לחסידי טשורטקוב (טשורטקובר קלויז) מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, התקופה שבין שתי מלחמות העולם מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, פרוץ מלחמת רוסיה-גרמניה והכיבוש הגרמני (השואה) מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן,  הגרמנים בפעם השנייה בבוטשאטש מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, משפחת אבי מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, סופה של משפחת רפפורט מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, הסבתא חנצ'ה ובנה מלך מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, מהשחרור ועד עזיבת בוטשאטש ב־1945 עם גמר המלחמה  מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן

מרדכי הלפרן, אחרית דבר מתוך משפחה ועיר בפריחתן ובחורבנן