על בוצ'אץ' העיר  The town Buchach

ההקדמה ל"עיר ומלואה" של עגנוןזה ספר תולדות העיר ביטשאטש היא בוטשאטש

אשר כתבתי בצערי וביגוני למען ידעו בנינו אשר

יקומו אחרינו שעירנו עיר מלאה תורה וחכמה

ואהבה ויראה וחיים וחן וחסד וצדקה הייתה למן היום

היווסדה ועד שבא השיקוץ המשומם והטמאים

והמטורפים אשר עמו ועשו בה כליה. ה׳ ינקום נקמת

דם עבדיו ונקם ישיב לצריו והוא יפדה את ישראל

מכל צרותיו.

 

על העיר בוצ'אץ' מתוך הויקיפדיה  

Buchach - wikipedia

     
ההיסטורייה של קהילת יהודי בוצ'אץ'    
     

בתוך עירי - ש"י עגנון

 

In My Town by S.Y. Agnon

פרקי הסיפור בספר בוצ'אץ' פרקי הסיפור בספר "עיר ומלואה"    
א) על פתחה של עיר      
ב) מראה העיר מראה העיר    
לתורה ולתפילה לתורה ולתפילה    
ג) בית הכנסת הגדול שבעירנו בית הכנסת הגדול    
ד) מתורה לתפילה מאורו של הדיוט לאור שברא הקב'"ה    
ה) משיח משיח    
  מעשה במנורה    
     
בוטשאטש מתוך "סיפורה של עיר"  -  ש"י עגנון    
חילוף צרה בצרה מתוך "סיפורה של עיר"  -  ש"י עגנון    
     
בוצ'אץ' בספרים ישנים - ש"י עגנון   Buczacz In Old Books by S.Y. Agnon
     
בוצ'אץ' - רשימה גיאוגרפית מ. י. ברוור   Buczacz - A Geographical Account M. Y. Braver
     
תולדות היהודים בבוצ'אץ' ד"ר נ. מ. גלבר   History of the Jews in Buczacz by Dr. N. M. Gelber
המשך   part II
     
על קהילת בוצ'אץ' - ישראל כהן   The Buczacz Community - Israel Cohen
     
בוטשאטש העיר מתוך "משפחה ועיר" מאת מרדכי הלפרן

הקהילה היהודית בעיר בוצ'אץ' - ד"ר צבי קרניאל, מתוך "כוח החיים - להיות בן אדם" מאת פסח אנדרמן